Landbrug

Jeg er Socialkonsulent for rådgivningscentrene SAGRO, KHL og Landbosyd samt SEGES.

Jeg kontaktes vedrørende landmænd, som har brug for socialrådgivning, stressbehandling, konflikthåndtering eller krisehjælp. Ofte har landmanden og hans ægtefælle igennem flere år været under et stigende økonomisk, helbreds-eller arbejdsmæssigt pres, som bevirker, at de får brug for hjælp til at kunne håndtere hverdagen bedre.

Desuden hjælper jeg med afklaringsforløb vedrørende sygedagpenge, flexjob, personlig assistance og seniorpension.

Jeg er ofte bisidder / part i sager med Kommunen, og kan ligeledes hjælpe dig med at skrive en klage eller udfylde forsikringspapir.

Du er velkommen til at henvende dig direkte til mig på mobil 28967712.