Landbrug

Jeg er Socialkonsulent for rådgivningscentrene SAGRO, KHL og Vestjysk Landboforening.

Jeg kontaktes vedrørende landmænd, som har brug for socialrådgivning, stressbehandling og krisehjælp. Ofte har landmanden og hans ægtefælle igennem flere år været under et stigende økonomisk eller arbejdsmæssigt pres, som bevirker, at de får brug for hjælp til at kunne klare hverdagen bedre.

Jeg tilbyder behandling af stress, angst og depression samt akut krisehjælp.

Desuden hjælper jeg med sygedagpengeforløb, flexjob og personlig assistance. Jeg er ofte bisidder i sager med kommunen, og kan ligeledes hjælpe dig med at skrive en klage eller udfylde forsikringspapir.

Du er velkommen til at henvende dig direkte til mig på mobil 28967712 eller via dit landbrugsrådgivningscenter.