Landbrug

Jeg er socialkonsulent for rådgivningscentrene SAGRO – SLF – LandboSyd – Vestjysk- SEGES og kontaktes vedrørende landmænd, som har brug for rådgivning og stresshåndtering. Ofte har landmanden og hans ægtefælle igennem flere år været under et stigende økonomisk pres og øget belastning, som bevirker, at de får brug for stress – og krisehåndtering.

Jeg tilbyder behandling af stress, angst og depression samt akut krisehjælp.

Desuden hjælper jeg med sygedagpengeforløb, flexjob og personlig assistance.